de Friese vlag

Notaris Faber was een maatschappelijk en sociaal ingesteld mens en zat in diverse commissies en besturen, waaronder het schoolbestuur, het Ziekenfonds en het Groene Kruis. Hij hield van zeilen ( was o.a. 10 jaar voorzitter van de Langweerder zeilvereniging ) maar was ook een verwoed jager. In juli 1918 krijgt hij een grote jachtakte. Ook Gerard Taco, die toen student in Leiden was, krijgt in 1919 een jachtakte.

In augustus 1905 wordt notaris Faber zelfs onbezoldigd Rijksveldwachter.

Hieronder nog een stel foto's van de familie in "Langwar", yer ....

aan de lunch tijdens een zeiltocht. Akke links,
 Anne Gerkes en Gerke Annes in 't midden, Emmy rechts en dr. Wijma bij de mast     Anne Faber op jacht ( 3e van links )     Akke en Anne aan de thee in Langweer     Notaris Anne Faber bij een transactie     Anne Gerkes in de groententuin     Otto in zijn jonge jaren     Otto in Langweer

Eind jaren dertig van de vorige eeuw dient een wereldwijde economische crisis zich aan, waar notaris Faber bijzonder hard door wordt getroffen, omdat hij naast het notariaat ook het kassiersbedrijf uitoefende, waarmee hij hypotheken voor zijn klanten afsloot en investeringen deed op de beurs. Die investeringen daalden dramatisch in waarde toen in 1929 de beurzen instortten. Een faillissement bleek al snel onvermijdelijk en dat werd 31 januari 1935 officieel bekend gemaakt. Met ingang van 29 maart van dat jaar werd notaris Faber bij Koninklijk besluit ontslag verleend uit zijn betrekking van notaris te Langweer.

Het faillissement had nog een staartje wegens twee vermeende frauduleuze bedragen, wat de gemoederen danig bezig hield. De hieruit volgende rechtzaken en geŽiste gevangenisstraf werd tot de cassatie uitgevochten. De uitkomst hiervan kon niet achterhaald worden, zodat het niet duidelijk is, of notaris Faber deze straf ook daadwerkelijk heeft uitgezeten. Bekend is wel, dat hij begin 1935 met stille trom Langweer had verlaten en bij zijn broer Taeke Faber, die toen in Apeldoorn woonde op de Walterlaan 63, introk, alwaar hij pensionhouder werd. Notaris Faber en zijn vrouw worden 15 juli 1935 officieel overgeschreven van de gemeente Doniawerstal naar Apeldoorn.

Het notarishuis in 1936

Na alle perikelen vertrekken op 14 juni 1939 Akke en Anne, die toen 69 jaar oud was, met de boot, de ms "Johan van Oldenbarnevelt", naar hun zoons Gerard en Otto in IndiŽ voor een ( vooralsnog ) korte vakantie ....

Over hun verblijf aldaar en dat van Gerard en Otto, die respectievelijk in 1926 en 1927 naar IndonesiŽ waren vertrokken meer in het volgende hoofdstuk.

opa Faber op ca. 70 jarige leeftijd      Akke & Anne op de boot naar IndiŽ

Ondertussen was Emmy, die altijd in Langweer is gebleven, in september 1920 getrouwd met de klerk, Einte Verbeek, die bij notaris Faber op kantoor werkte. Na het faillissement van opa is hij een administratiekantoor aan het Klein Dijkje begonnen. Emmy en Einte kregen twee kinderen : Onno en Gerhard. Gerhard was getrouwd met Grietje en is lange tijd huisarts geweest in Warns. In onze jeugd hebben wij daar vaak gelogeerd.

Ida ging in september 1925 naar Den Haag om een opleiding aan de Franse School te volgen en keerde in de zomer van 1927 terug naar Langweer. Een jaar later vertrok zij naar Deventer om als verpleegster in het Sint Geertruiden Gasthuis te gaan werken. Op 2 juni 1938 trouwt zij aldaar met Dick Wansink, die leraar wiskunde was. Zij vestigden zich in Deventer. Op hun trouwdag is ook een foto gemaakt van Emmy en Einte. Zie onderstaande foto's ...

Ida Faber     Ida in verpleegster uniform     Ida met 2 onbekenden voor een auto     Trouwfoto van Ida & Dick     foto op de trouwdag van Ida & Dick     In het midden Emmy & Einte op de trouwerij van Ida & Dick

Nog even iets over het beeldbepalende huis in Langweer aan de Osingalaene 1, met zijn hoge lindebomen aan de voorkant.

Het werd in 1869 gesticht door Pieter Piers Jager, boer in Dijken, met het doel er te gaan rentenieren. Het werd gebouwd op een stuk grond, dat hij in 1867 van jonkheer Rijnhard de Beaufort uit Utrecht in erfpacht had overgenomen. Op 13 augustus 1869 trokken Pieter en zijn ( tweede ) vrouw Grietje Feyes Dijkstra officieel in het huis. Na het overlijden van Pieter kocht Grietje in 1877 voor 400 gulden de grond onder het huis.

Van het huis, zo bij de invalsweg naar Langweer, zijn vele ansichtkaarten gemaakt en menig toerist heeft dit tafereeltje als groet uit Langweer naar het thuisfront gestuurd !

In 1984 of 1985 heb ik met een toenmalige vriendin, op vakantie in Frysl‚n, nog voor het huis gestaan, dat toen te koop was voor 100.000,- gulden.

Ik heb toen op het punt gestaan het huis te kopen, maar het is er helaas niet van gekomen.
Het huis heeft diverse bewoners gekend en heeft zelfs een tijd als pension dienst gedaan onder de naam "It NotarishŻs".

Het notarishuis als pension van 2002 tot 2007

Zie hieronder de advertentie uit 2007, toen het huis weer te koop stond.

Het notarishuis zoals het in 2007 te koop stond

Zo eindigt het verhaal over de familie in Friesland.