EOJ zelf

Na de eerder genoemde omzwervingen en het pension in Baarn op de Stationsweg komen we terecht in een rijtjeswoning op de Anemoonstraat 23 in Baarn. Zie de jeugdfoto's hieronder ...
Hier heb ik zelf 16 jaar gewoond tot ik na mijn diensttijd op kamers op de Dorpsstraat in Vleuten ging wonen en later op de Amstelstraat in Utrecht : studie ( avond ) HTS werktuigbouwkunde in Utrecht op de Oudenoord.

de achtertuin bosbessen plukken met pa in het Baarnse bos Engelbert & Gerke aan 't zonnen Engelbert en Margreet met teil buiten Gerke & Engelbert op de schommel de ijsbaan in Baarn wij met pa in de achtertuin de piano van pa wij in de achterkamer wij met pa bij de Eem, boten kijken

In onze jeugd hebben we verschillende keren gelogeerd bij Gerrit en Griet in Warns in Friesland. De heerlijke boerenkaas en de "gele pap" die we 's morgens kregen, zullen we niet snel vergeten !
Gerrit was één van de twee zonen van Emmy, de zus van pa. Hij was huisarts in Warns en is dus een volle neef van ons.
Hieronder volgen enkele foto's uit die tijd ...

EOJ en MW bij omgevallen bomen na een storm in Oranjewoud in Friesland EOJ en MW in datzelfde Oranjewoud Engelbert & Margreet in Sneek met op de achtergrond de toren EOJ en MW in Warns met de dochter Emmy van Gerrit en Griet wij met Emmy in het bos hier staan we met pa, Gerrit en Griet op een steiger in Langweer