Informatie over "De Fabertjeskrant" ....

webdes
Webdesign by : Engelbert O.J. Faber

Info : info@defabertjeskrant.nl
@-mail : mail@defabertjeskrant.nl    klik hier om een e-mail bericht te versturen.

Zie ook de website www.eojfaber.nl

Met dank aan de Stichting Geslachten Faber.

Informatie cq. lid worden van deze Faber Stichting : hans.faber@geslachtenfaber.nl
Secretariaat ; Laan der Verenigde Naties 25, 3844 AD Harderwijk Tel.: 0341–417469 ; E-mail: phf.faber@geslachtenfaber.nl

Ook dank aan Marten Hoogeboom, die als amateur historicus diverse publicaties verzorgde voor "ût eigen gea", een onderdeel van het Museum Joure, speciaal over het Notarishuis in Langweer en zijn bewoners.